НОВА СОФИЯ

На път към Европа или на път да я срутим?

Съвпадение ли е, че изборите за Европейски парламент съвпаднаха с проблемния казус „Златен век“?

В момент, когато би трябвало погледът на обществото да е насочен към европейското ни бъдеще, всъщност общественото мнение се опитва да унищожи една визия, доближаваща ни към европейска столица. Изразът „луксозно строителство“, носещ се сред хората, се използва като мръсна дума. Красивите материали и новите технологии са заклеймени, сякаш сме се вкопчили в панелните си блокове и не искаме да ги напуснем.
„Златен век“ е сграда с кауза, въпрос – изпитание за обществото ни:

готови ли сме за промяна, за Европейско бъдеще, за нов възход в историята ни?

Всеки може да си отговори какво ще се случи, ако разрушаваме и отхвърляме новаторите. Каузата на „Златен век“ е да бъде символ на Новото време, да ни припомни кои сме били и кои можем да бъдем!

“Архитектурата не е продукт на материали и цели, нито дори на обществените условия, а на менящия се дух на менящото се време. Духът на времето владее над обществения живот, религията, науката, изкуството…”
Николаус Певзнер