TOP-BG

„Артекс“ срещу ДНСК заради „Златен век“

Източник: КАПИТАЛ
14.04.2019 г.
Автор: Огнян Георгиев

„Артекс“ срещу ДНСК заради „Златен век“

Строителната компания твърди, че няма основания за спиране на небостъргача, ден преди очакваната заповед на строителния надзор

Битката около „Златен век“, изглежда, ще загрубее.

Ден преди Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да връчи официално заповед за спиране на строежа на небостъргача в „Лозенец“, компанията „Артекс“ поиска да й бъде позволено да продължи изграждането.

В писмо до медиите, към което е прикрепено и възражението, изпратено до ДНСК, една от собственичките на компанията, арх. Весела Мирянова, твърди, че са отстранени всички констатирани нередности по строежа и частичното спиране от края на март трябва да бъде отменено. Всички забележки, констатирани от ДНСК, са надлежно отстранени и считаме, че не са налице основания нито за частично, нито за цялостно спиране на строежа. Нещо повече – спирането на строителството би било напълно незаконосъобразно, заявява Мирянова.

Проблемът е обаче, че след като спря временно строежа заради технически забележки, ДНСК присъства на среща при премиера Бойко Борисов, на която заедно с останалите замесени институции – МРРБ и Столичната община, заключи, че строителното разрешително на обекта е изтекло.

Това внезапно решение (което само седмица по-рано надзорът не посмя да вземе сам) означаваше, че промените в Закона за устройство на територията, които позволяват разрешителните на обекти от първа и втора категория да важат 10, а не 5 години, вече няма да се прилагат спрямо небостъргача. Подобно развитие ще значи, че „Артекс“ ще трябва да извадят наново строително разрешително и да се съобразят с намалените височини в квартала, които важат към момента.

В своя позиция от миналата седмица строителният контрол заяви, че на 15 април – понеделник, ще връчи заповед за спиране на строителните работи, защото тогава ще е изтекъл 7-дневният срок по закон. Писмото на „Артекс“ подсказва, че тази битка няма да мине така леко. В позицията си Мирянова казва, че са получили констативен акт от 3 април, който е за частично спиране заради нередности на строежа, но никъде не се говори за изтекло разрешително. Това вероятно значи, че ДНСК не е връчвала ново уведомление на „Артекс“ след срещата при премиера и тепърва ще трябва да издаде нова заповед.

Тук „Артекс“ бързат превантивно да защитят позицията си, че имат валидно разрешително.

„Напомняме също така, че разрешението за строеж за обекта има правно действие до 11.01.2020, след което може да бъде подновено по новия законов ред. В тази връзка се надяваме на обективни и законосъобразни действия от страна на държавните институции, които да докажат на бизнеса, обществото и международните общности, че развитието на градската среда и благоприятния икономически климат са сред приоритетите на управление на България“, се казва в писмото. Във възражението, адресирано до ДНСК, се посочва, че „едно такова спиране ще бъде свързано и с неправомерно нанасяне на изключително големи по размер щети за възложителя“.

Преведено накратко, това значи, че след като получат новата заповед за спиране на строежа заради изтекло разрешително, „Артекс“ вероятно ще влязат в съдебна битка, която обещава да е доста срамна за няколко институции, които през годините са подкрепяли строежа, а сега се налага публично да се разграничат от него.