TOP-BG

Отново предрешен конкурс, този път в Столична библиотека според участници в процеса?

Отново предрешен конкурс, този път в Столична библиотека според участници в процеса?
(Или… Конкурс за „нов” (стар) директор на Столична библиотека)

Предстои провеждане на конкурс за нов Директор на Столична библиотека.
Измежду трите кандидатки се откроява досегашната директорка на библиотеката Юлия Цинзова, окопала се дълбоко на поста, който заема от години, с неистовия стремеж да се превърне в един от несменяемите Директори в историята на Столична библиотека, твърдят нейни подчинени!
Искаме ли през епохата на бурно развитие на информационни технологии и библиотечното дело като част от високотехнологичния процес на дигитализация, най-голямата публична библиотека на София да бъде ръководена от “ветеран” като Цинзова, чиито умения са вече под съмнение, вследствие на резултатите или липсата на такива, постигнати през през годините.
Цинзова подписва договори за разработка и закупуване на софтуерни модули за използване в Столична библиотека, които се оказват на практика негодни за приложение. Стотици хиляди лева са похарчени за софтуер, а ползата клони към нула според професионалисти в тази област. Факт е, че:
закупеният през 2018 г. библиотечен софтуер е проблемен, трудно  приложим и негоден в условията на Столична библиотека изграденият по европейски проект за сътрудничество дигитален център работи на празен ход и разчита основно на външни поръчки.
Основни библиотечни дейности при Цинзова не се развиват,  автоматизацията на библиотечните процеси е в криза и се лансират разнообразни медийни прояви, целящи да отклоняват общественото мнение от реалните проблеми на Столична библиотека и тяхното разрешаване. Само три факта:

  • поради това, че не се организират никакви съвременни мерки за опазване на библиотечния фонд, се отчита драматичен ръст на липсите на библиотечни документи (над 40 000 тома)!
  • през почти 6 годишният мандат на Цинзова са напуснали или са били принудени да напуснат над 50 служители, повечето от които  професионалисти с дългогодишен стаж (включително и хабилитирани лица)
  • за лансираният с апломб от Цинзова през 2017 г. т.н. библиобус, чиято концепция и използване са напълно безсмислени в условията на град като София, са похарчени над 35’000 лв. (за ремонт на закупен на старо ръждясал микробус и оборудване)
Малко микробусче, наречено Библиобус в София
Библиобус - как се прави това по света...
Концепция, дизайн и пространство, които липсват в българската действителност...
На софиянци им омръзна чрез псевдоактивност да се имитират и преповтарят идеи и проекти по начин, чиято единствена цел е усвояването на някакви средства или медиен повод за отбелязване на поредна изява…

Въпреки очевадните проблеми и диспропорции в развитието на Столична библиотека, Цинзова разчита (да си припомним скандалния конкурс от 2013 г.) отново да спечели.

Как?

Нека да припомним някои биографични данни за Цинзова:

Тя завършва висше образование в Държавния културен институт в СССР в края на 70-те години на миналия век (кой можеше да учи там в онези години?!).

По-късно вече е син активист (от СДС) и общински съветник.

С постъпването си в Столична библиотека като зам. Директор, Цинзова започва процес, типичен за онова време чрез директни личностни нападки и обвинения,  злепоставяне на библиотеката с недоказани подмятания за нередности, обезсмисляйки постиженията на ръководителите преди нея.

За всички библиотекари е ясно, че назначението й не се основава на  професионализъм, а е политическо.

Цинзова разпространява информация, че има пълната подкрепа на “Данчето” Фандъкова, което е странно, тъй като кметицата на София следва да е запозната с проблемите, неуспехите и атмосферата на стрес и страх в Столична библиотека, включително и чрез писма на служители на  библиотеката.

Напоследък се наблюдава гъста димна завеса от подписки, организирани от Цинзова, естествено в нейна подкрепа:

  • подписани от служители на Столична библиотека, подготвени за подпис от преките им ръководители (трудна за отказване “оферта”)
  • подписани от поети и писатели, голяма част, които получават редовно под една или друга форма пари от Столична библиотека.

Дали пък тази вълна от подписки не заблуждава ръководството на Столична Община в лицето на г-жа Фандъкова или г-н Чобанов или някои други ръководители и членове на необявената публично конкурсна комисия и прикрива неспособността и неуспехите на Цинзова?

Дали пък изборът за Директор на Столична библиотека няма да бъде отново политически? Даже, когато политически означава непрофесионален?
Ние се надяваме на непредрешен конкурс!