TOP-BG

Открито писмо на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ към българските медии

Българските учители, членуващи в КТ „Подкрепа“, с нескрито безпокойство и възмущение следят поредния опит на някои родителски кооперативи да очернят и охулят професията, която е майка на всички останали. Протестите им и поставените скандални и рекетиращи образователната система искания, са огледално отражение на тревожните и ескалиращи проблеми, свързани с дефицитите във възпитанието на младото поколение, с особената липса на гражданственост и морални ценности. Повтаряните до болка обвинения, грозни квалификации и осъдителни коментари към всички учители, както и ожесточеното вменяване на всякакви отговорности, постави професията пред поредното изпитание, професия, която в съвременния свят се радва на доверие, почит и уважение, без да използват специални „разузнавателни“ средства.
За съжаление, действителността в съвременна България е много далеч от европейските политики към образованието, респ. към учителите, защото българският учител е най-контролираният, най-обсъжданият, най-поучаваният, най-атестираният, най-сниманият и най-критикуваният за краха на моралните ценности и упадъка на българската образователна система. Яростно протестиращите родители, които настояват за сканиране ежеминутно на работата на педагогическите специалисти, психотестове за учители и директори, би трябвало поне за малко да помислят и за своята отговорност за възпитанието, социализацията и дисциплината на своите деца.
Ако дори една от българските оторизирани институции се беше сетила да ги задължи да сторят това, ако и самите институции поемаха отговорност към младите поколения, то агресията нямаше да я има нито в детската градина, нито в училище. България е демократична страна и през последното десетилетие всичко в образованието, което не се харесва на родителите и учениците, се оспорва или обжалва! Стана традиция родителите да неглижират и да не осъждат виновните постъпки на децата си, да оспорват оценките на учителя и да настояват за заобикаляне на правилата. Заваляха и съдебни дела на родители срещу директори и учители заради несъгласие с оценки или с препоръки. Всичко това е сигурен знак за упадък на гражданската съвест на българското общество. Няма уважаваща себе си страна, в която учителят да се извинява публично и да се оправдава за приложените от него мерки и оценки на родител или ученик!
Няма цивилизована нация, която да не вярва априори на учителя, още по-малко да го подлага на ежедневен шпионаж. Синдикат „Образование“ твърдо заявява, че няма да допусне никакво видеонаблюдение във всички образователни институции, извън рамките на допустимите от закона хипотези. Българският учител не е престъпник, за да бъде следен или наблюдаван. Ние от „Подкрепа“ смятаме, че исканията на родителските кооперативи са нагли, безотговорни и лишени от образователна логика. Ние от „Подкрепа“ няма да допуснем още нови мерки или задължения, които пречат на автономността на образователните институции и унижават авторитета на учителите.
Синдикатът заявява, че ако МОН и останалите институции не приемат адекватни мерки за защита на българския учител от родителската и ученическа агресия, ще предприемем съответни действия. Опитите да вменяват нови и нови вини или правила, ще нагнетят напреженията в системата и ще доведат до национални масови безсрочни протестни действия. Синдикат „Образование“ ще продължи и подкрепи борбата срещу агресията към учителите и ще отстоява запазването на достойнството и авторитета на българския учител!
Юлиян Петров, председател на СО
гр. София

Още по темата..