TOP-BG

Граждански​ протест​ против​ ​изграждането​ ​на​ ​небостъргача​ на Артекс​ на​ ул.​ Златен​ ​рог ​10

Някои​ от​ играчите​ от​ големия​ протест​ ​през​ ​2013​ ​г.,​ ​обединил​ ​хиляди софиянци​ ​се​ ​превърнаха​ ​или​ в​ маши​ ​на​ ​чужди​ интереси,​ ​или​ разочароваха със​ ​своето​ ​ поведение​​ и​ политическа​ ​некомпетентност,​ довела​ до окончателния​ ​разпад​ ​на​ ​жизненоважните​ за​ ​страната​ десни​ ​формации. Например​ едно​ ​лице​ –​ ​г-н​ ​Иво​ ​Божков​ –​ ​ започнал​ ​с​ ​ангелски​ ​вид​ ​и​ ​камера да​ ​кръжи​ с​ ​колелото​ си,​ неусетно​ превръщайки​ ​се​​ в​ ​професионален протестиращ,​ малко​ ​по-късно​ ​става​ ​общински​ ​съветник,​ ​за​ ​да​ ​ се​ „обиграе”, в​ ​защитата​​ на​ нечии​​ икономически​ интереси.​ Факт​​ е,​ ​че​ ​една от телевизиите,​ ​в които​ ​се​ ​подвизава​ – In​ Life​​ е​ ​собственост​​ на​ ​небезизвестните​ ​ български строителни​ предприемачи​ ​Барбукови.​ ​Дотук​ нищо​ ​лошо!​ Но​ ​се​ ​питаме: случайно​ ​ли​ ​той​ ​поощрява​ ​и​ ​организира​ ​протести​ ​срещу​ ​конкурентни​ ​на Барбукови​ ​ компании,​ една от които​ се​​ е​ ​заела​ със​ ​строежа​​ на​ ​високата​ ​сграда Златен​ ​век. ​От​ ​позицията​ ​и​ ​авторитета​ си​ ​на​ ​общински​ ​съветник, говорейки​ ​смело​ за​ ​ некомпетентно​ строителство,​ ​за​​ въздушни​​ течения, подпочвени​ ​ води​ ​и​ ​какво​ ​ли​ още​ не​ ​–​ ​използвайки​ ​опорни​ ​точки,​ ​че някаква​ ​сграда​ ​ще​ ​скрие​ гледката​ на софиянци,​​ че​ ​няма​ ​да​ ​бъде​ построена качествено,​ ​че​ ще​ се​​ вдига​ шум​ докато​ ​бъде​ ​строена,​ ​че​ кварталът​ ще​ ​се превърне​ в​ ​гето​ ​–​ ​всичко​ ​това​ ​звучи​​ абсурдно. Твърденията,​ ​че​ ​в​ големите​ европейски​ градове​ ​не​ ​се​ ​строят​ ​високи​ ​сгради са толкова​ ​нелепи,​ че​ е​​ изумително​ как​ на​ някой​ ​може​ ​да​ ​му​​ хрумне подобен​ ​довод. Високото​ и​ модерно​ строителство​ ​на​ ​истински небостъргачи​ ​в​ ​историческия​ ​център​​ на​ Лондон​​ например,​ не​ ​пречи​​ никак на​ ​лондончани​ ​да​ се​ ​гордеят​ ​със​ ​своя​ ​град​ ​ и​ ​традиции.

На 27.11.2017 г. беше широко разпространена позиция в медиите, относно всички неверни твърдения за строежа на високата сграда „Златен век“. Пълен текст на публикацията може да прочетете тук , позовавайки се на агенция Фокус.

Не​ ​ бива​ ​ да​ ​ се​ ​ пропуска​ ​ и​ ​ факта,​ ​ че​ ​ новостроящата​ ​ се сграда​ ​ е​ ​ в​ ​ непосредствена​ ​ близост​ ​ до​ ​ хотел​ ​ Маринела​ ​ (бивш​ ​ Японски хотел),​ ​ който​ ​ е​ ​ партньор​ ​ на​ ​ телевизия​ ​ In​ ​ Life.​ ​ Същият​ ​ не​ ​ само,​ ​ че​ ​ не​ ​ спира гледката​ ​ към​ ​ Витоша,​ ​ не​ ​ влияе​ ​ на​ ​ въздушните​ ​ течения,​​ удържал е толкова​ ​ години​ ​ на​ ​ подпочвените​ ​ води​ ​ и​ ​ да​ ​ не​ ​ забравяме​ ​ –​ ​ никога​ ​ не​ ​ дава сянка.

В​ ​ момента​ ​ обектът​ ​ на​ ​ протести​ ​ сграда​ ​ Златен​ ​ век​ ​ е​ ​ в​ ​ процес​ ​ на​ ​ строеж​ ​ с всичката​ ​ необходима​ ​ документация​ ​ и​ ​ разрешения​ ​ за​ ​ това,​ ​ както​ ​ стана ясно​ ​ в​ ​ публикация​ ​ от​ ​ 24​ ​ часа.​ ​ Явно​ ​ притиснати,​ ​ инвеститорите​ ​ и​ ​ строителя АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД са​ ​ въведени​ ​ в​ ​ оправдателен​ ​ режим​ ​ да​ ​ отговарят​ ​ на​ ​ всяка​ ​ една​ ​ лъжа,​ ​ която организирано​ ​ се​ ​ изрича​ ​​ ​ в​ ​ различни​ ​ вариации​ ​ по​ ​ техен​ ​ адрес,​ ​ използвайки всички​ ​ възможни​ ​ медии​ ​ и​ ​ „безпристрастни​ ​ журналисти”​ ​ в​ ​ търсене​ ​ на поредния​ ​ скандал.​ ​ Впрочем,​ ​ това​ ​ е​ ​ компания​ ​ с​ ​ безупречен​ ​ авторитет​ ​ в бранша,​ ​ неправеща​ ​ компромиси​ ​ с​ ​ качеството​ ​ не​ ​ само​ ​ на​ ​ строителството, но​ ​ и​ ​ на​ ​ ландшафтната​ ​ архитектура.
Тук​ ​ се​ ​ включва​ ​ и​ ​ друг​ ​ радетел​ ​ за​ ​ правда​ ​ –​ ​ г-н​ ​ Мариан​ ​ Башур​ ​ –​ ​ брокер​ ​ на недвижими​ ​ имоти,​ ​ който​ ​ също​ ​ поощрява​ ​ за​ ​ протести​ ​ и​ ​ стачки​ ​ срещу​ ​ г-жа Йорданка​ ​ Фандъкова,​ ​ и​ ​ срещу​ ​ високите​ ​ сгради.​ ​ Приканвайки​ ​ енергично към​ ​ протести,​ ​ всявайки​ ​ смут,​ ​ дори​ ​ с​ ​ цената​ ​ на​ ​ лъжлива​ ​ информация​ ​ и явни​ ​ лъжи,​ ​ спокойно​ ​ красящи​ ​ стената​ ​ на​ ​ профила​ ​ му​ ​ във​ ​ Facebook.
Дали​ ​ ще​ ​ ни​ ​ накара​ ​ да​ ​ излезем​ ​ на​ ​ протест​ ​ редом​ ​ с​ ​ него​ ​ и​ ​ г-н​ ​ Борис​ ​ Цветков (БСП),​ ​ подкрепяйки​ ​ протеста.​ ​ Той​ ​ е​ ​ професионален​ ​ любител​ ​ на​ ​ протести срещу​ ​ управлението​ ​ на​ ​ Герб.​ ​ Ясно​ ​ е,​ ​ че​ ​ като​ ​ опозиция​ ​ БСП​ ​ се​ ​ е мобилизирала​ ​ в​ ​ настъпление​ ​ и​ ​ ще​ ​ подкрепя​ ​ с​ ​ всички​ ​ сили​ ​ всеки​ ​ протест.

В​ ​ заключение:​ ​ поредния​ ​ протест​ ​ с/у​ ​ високата​ ​ сграда​ ​ Златен​ ​ век​ ​ обслужва явно​ ​ икономически​ ​ интереси,​ ​ чиято​ ​ природа​ ​ на​ ​ връзки​ ​ е​ ​ трудно​ ​ да​ ​ бъде разплетена. Да​ ​ участвате​ ​ в​ ​ него​ ​ е​ ​ ваш​ ​ избор…

Може би това ще бъде най-концептуалната и невероятна сграда, строена някога в София – за шедьовъра Златен век на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ може да прочетете ТУК.

БЪДЕТЕ АКТИВНИ СЪС СОБСТВЕНО МНЕНИЕ! ГЛАСУВАЙТЕ!

Всеки може да гласува без задължителна регистрация от едно IP не повече от 3 пъти в рамките на 24 дни.
[yop_poll id=“2″]
[siteorigin_widget class=“Pdfprnt_Buttons_Widget“][/siteorigin_widget]