Столичани на протест срещу сеч около река Искър

Столичани на протест срещу масовото изсичане на дървета около коритото на р. Искър. Според заместник-директора на „Държавно горско стопанство София“ г-н Цветан Динев такава сеч е трябвало да се извърши отдавна, защото видимо дърветата са загнили и са нападнати от вредители и насекоми. След като се прочистят тези дървета от лесничейството имат ангажимента да залесят Read More