Всичко под контрол

Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система на инж. Васил Николов Този път ще си позволим да пишем като родители срещу това някой да създава хаос в системата на образованието, която и без това се задъхва в очакване на адекватни реформи. Използвайки закони като Закона за достъп до информация и Закона за прякото Read More

Протестите на инж. Васил Николов

Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система на инж. Васил Николов Този път ще си позволим да пишем като родители срещу това някой да създава хаос в системата на образованието, която и без това се задъхва в очакване на адекватни реформи. Използвайки закони като Закона за достъп до информация и Закона за прякото Read More

Инициативен комитет в помощ на образованието

Инициативен комитет в помощ на образованието Протест пред Столична община, организиран от Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система Протестът е в подкрепа на внесени 14 предложения за промени в образователната система: 1. Въвеждане на мандатност на началниците и директорите в системата на образованието, включително на директорите на детски ясли, градини и училища. Read More

Протести срещу насилието над деца в детските градини и училищата

Инициативен комитет в помощ на образованието Протест пред Столична община, организиран от Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система Протестът е в подкрепа на внесени 14 предложения за промени в образователната система: 1. Въвеждане на мандатност на началниците и директорите в системата на образованието, включително на директорите на детски ясли, градини и училища. Read More