Инициативен комитет в помощ на образованието

Мерки срещу насилията над деца

Инициативен комитет в помощ на образованието
Протест пред Столична община, организиран от Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система
Протестът е в подкрепа на внесени 14 предложения за промени в образователната система:
1. Въвеждане на мандатност на началниците и директорите в системата на образованието, включително на директорите на детски ясли, градини и училища.
2. Въвеждане на методика за подбор на абсолютно всички постоянни и временни ръководители и служители в системата на образованието.
3. Въвеждане на периодични тестове и събеседвания за определяне на състоянието на всеки един служител в детските ясли, градини и училищата.
4. Създаване на независима комисия за цялостен надзор на системата на образованието, в чиито правомощия да бъде включено и налагане на наказание дисциплинарно уволнение при безспорно установяване на наличие на насилие, независимо от какъв характер от страна на служител в детска ясла, градина или училище.
5. Въвеждане на постоянно наблюдение чрез технически средства във всички помещения на детските ясли, градини и училища.
6. Осигуряване на адекватен брой специалисти като психолози, логопеди, педагози, социални работници и други във всички детски ясли, градини и училища.
7. Промяна на целия адаптационен модел при първоначалното постъпване и при смяна на детски ясли, градини и училища.
8. Въвеждане на периодични, ефективни, задължителни обучения на служителите в детските ясли, градини и училища.
9. За всяко дете със СОП да бъде осигурен помощен персонал.
10. Да се разреши на родителите при желание и възможност да подпомагат, в ежедневните дейности от чисто битов характер детските ясли, градини и училища.
11. В детските ясли и градини телевизията и Интернет да бъдат използвани единствено с учебна цел.
12. Гъвкаво и адекватно финансиране в системата на образованието във всички аспекти.
13. Оптимизиране на процедурата за учреждаване на училищни синдикати.
14. Други мерки за повишаване на качеството на образователната система.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *