НОВА СОФИЯ

Представител на група Нова София в предаването ЕвроДикоФ

Представител на група Нова София в предаването ЕвроДикоФ

Направено е разследване от група Нова София.
Разследване, че Законът за устройство на територията се прилага избирателно за идентични строежи.
От една страна е спряна сграда с мотиви, които пък позволяват изграждането на други подобни сгради.
Политическо взето решение, което изпраща към съда решаването на несъществуващ проблем.
Предизвиканите обществените вълнения, които вече са почти забравени и въведени по-скоро в задкулисни игри, доказват поне за нас, че свободата на словото за българския журналист е равносилно на страх, автоцензура и безсилие.
Материалите, чрез които ние правим своето разкритие, както и документите, свързани с него, бяха разпратени до всички големи медии, от които едва ли ще се чуе нещо.
Единствено предаването ЕвроДикоФ за нас има свободата да изпълнява обществената роля на медия и журналисти в България, представяйки както самият Сашо Диков анонсира алтернативната гледна точка на група Нова София.
Отлично разбираме, че заемаме страна в този казус и че тя не е общоприетата, тъй като месеци наред обществото ни беше бомбандирано от информация и внушения и всяка различна гледна точка беше хвърляна в кошчетата на главните редактори.
Ние не сме хора с мегафони и затова нашите аргументи не могат да предизвикат необходимия интерес от журналисти и медии, за които е единствено важно преследването на по-висок рейтинг, който е обвързан само и единствено с пари.
Все пак за нас е важно, че и тези журналисти със залепена уста вече знаят и са се запознали с документите, които представяме.
Дано да не са загубили способността си да четат и мислят и да използват нашата гледна точка поне за създаването на неудобни въпроси при гостуването в техни предавания на някои от замесените институции и лица.