ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК

ЖАЛБА до Административен съд – 3.05.2019 г. Документ в PDF – формат ТУК

The post ЖАЛБА до Административен съд – 3.05.2019 г. appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.

ОТГОВОР от Главния архитект на СО – 25.04.2019 г. Документ в PDF – формат ТУК

The post ОТГОВОР от Главния архитект на СО – 25.04.2019 г. appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.

ЖАЛБА до Административния съд – 25.04.2019 г. Документ в PDF – формат ТУК

The post ЖАЛБА до Административния съд – 25.04.2019 г. appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.

ПИСМО до мин. Аврамова – 25.04.2019 г. Документ в PDF – формат ТУК

The post ПИСМО до мин. Аврамова – 25.04.2019 г. appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.

ПИСМО до ДНСК / арх. Несторов – 25.04.2019 г. Документ в PDF – формат ТУК

The post ПИСМО до ДНСК, арх. Несторов – 25.04.2019 г. appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.