ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК

П Р А В Н О С Т А Н О В И Щ Е от проф. Дончо Хрусанов * проф. Димитър Костов * Относно: процесната заповед на ДНСК № РД 08.1/15.4.2019 г. Със Заповед № РД-08-1/15.04.2019 г., издадена от Началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/, на основание чл. 224 ал. 1 т. 2…

The post ПРАВНО СТАНОВИЩЕ – проф. Дончо Хрусанов, проф. Димитър Костов appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ – АССГ (Административен съд – София-град) от 6.06.2019 г. Документ в PDF – формат ТУК.

The post ОПРЕДЕЛЕНИЕ – АССГ (Административен съд – София-град) от 6.06.2019 г. appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.

Правно становище – Савин Ковачев Оригиналният документ в PDF формат може да свалите ТУК. Съдържание на документа: ПРАВНО СТАНОВИЩЕ от САВИН ВЕСЕЛИНОВ КОВАЧЕВ ОТНОСНО: Актуален юридически статус на Разрешение за строеж на сграда „Златен век“ В изпълнение на поставената ми задача за изготвяне на правно становище относно правния статус /валидността/ на Разрешение за строеж №…

The post Правно становище – Савин Ковачев appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.

ПРАВНО СТАНОВИЩЕ от проф. Огнян Герджиков Явор Зартов проф. Иван Тодоров Относно: издадената незаконосъобразна заповед № РД 08.1/15.4.2019 г. и правните последици от издаването й Документ в PDF формат ТУК

The post ПРАВНО СТАНОВИЩЕ appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.

ЖАЛБА до Административен съд – 3.05.2019 г. Документ в PDF – формат ТУК

The post ЖАЛБА до Административен съд – 3.05.2019 г. appeared first on ВСИЧКО ЗА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК.